ဆရာဖြစ်သင်တန်းပုံ

ကယန်းစာပေသင်ကြားရေးဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖယ်ခုံ ဟိန်ဓမ (၂၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၁၃ မှ ၁၉ ရက်ထိ)

Thraing Photo Heindama1.jpg