ကယန်းစာပေသင်တန်းပုံရိပ်များ

 
၂၀၁၁၅ တွင်ပြုလုပ်သော ကယန်းစာပေသင်တန်း (ကယန်းလထာဒေသ) တောင်စလုံးကျေးရွာ  
 

  ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အခြေခံကယန်းစာပေသင်တန်း နှောင်ထော်ကျေးရွာ ဆီဆိုင်ဒေသ

ကယန်းစာပေသင်ကြားရေးဆရာဖြစ်သင်တန်း

ဟိန်ဓ္ဓမ. ဖယ်ခုံ(၂၀၁၃) ခုနှစ်