Tamalǔ Kayǎn Li lahan

Tamalǔ li kayǎn , Lahta môn (2015)

Tamalǔ Li Kayǎn , Nòn Htò, Si Sain Mon̂

Tamalǔ Li Kayǎn, Sara anǎnkhû̌ . Phèkhon (Heindamā)